Dziewięćsił spotkamy w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd Dziewięćsił spotkamy w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd

Dziewięćsił spotkamy w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd (© Fot. Internet)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Od kilku lat na terenie parków krajobrazowych woj. śląskiego dba się szczególnie troskliwie o zachowanie różnorodności biologicznej. Chodzi zwłaszcza o ochronę obszarów nieleśnych, w tym cennych przyrodniczo muraw kserotermicznych (ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym), muraw naskalnych, łąk zmiennowilgotnych ze stanowiskami storczyków oraz zarastających nieużytków.

Tereny, które wymagają specjalnej ochrony znajdują się w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą oraz Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Właśnie na ten cel Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego otrzymał dofinansowanie WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości 77 tys. zł.

Pieniądze są potrzebne na oczyszczenie z samosiewów muraw kserotermicznych i naskalnych oraz nieużytków, głównie w rejonach gmin: Olsztyn, Mstów, Niegowa, Boronów, Herby i Rybnik. Okazuje się, że tereny nieleśne, uważane dotąd za zdegradowane i nieciekawe pod względem przyrodniczym, są jednak prawdziwym skarbcem rzadkich okazów roślin i zwierząt.

Zoolodzy są zachwyceni bogactwem fauny. W województwie śląskim na nieużytkach i terenach nieleśnych żyją wyjątkowo cenne w kraju gatunki bezkręgowców, ryb, płazów i gadów. A także 262 z prawie 400 gatunków spotykanych w kraju ptaków oraz 63 gatunki ssaków. Połowa z nich jest rzadko spotykana i chroniona w Europie.

Na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd dzięki wsparciu funduszu możliwe są prace w czterech ostojach sieci Natura 2000. Dotacja ułatwi też wykupienie czterech hektarów prywatnych działek, co uniemożliwi grodzenie skał i obszarów z cenną roślinnością. Na obszarze dwunastu hektarów znajdują się tak rzadkie i chronione gatunki roślin jak dziewięćsił bezłodygowy, ostrożeń krótkołodygowy, ożanka pierzastosieczna czy zawilec wielokwiatowy.

Z środków funduszu oczyszcza się też drzewa i krzewy rosnące w pobliżu lub na samych skałach jurajskich. Są to przede wszystkim sosny, brzozy, głogi, dzikie róże, leszczyny i tarniny. Odpady z tych drzew i krzewów służą do utwardzenia zboczy nad Wartą w gminach Mstów, Niegowa i Żarki.

Obecność wyjątkowych okazów flory i fauny na pogardzanych dotąd nieużytkach, świadczy o wciąż wielkich możliwościach przyrody, którą mamy w naszym regionie. Równocześnie jednak zobowiązuje nas do ogromnej odpowiedzialności, związanej z jej zachowaniem i pielęgnacją.Wiadomości

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!