Centrum Kształcenia TORUS

avatarCentrum Kształcenia TORUS

Zawiercie
Jesteśmy nową szkołą w Zawierciu, oferujemy BEZPŁATNĄ naukę dla mieszkańców! Już dziś zapisz się na jeden z ciekawych kierunków http://www.szkola-torus.pl/zawiercie-jak-sie-zapisac.html ! ZAPRASZAMY! ul. Leśna 6a tel: 32 307 84 32

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

2017-07-18 10:58:11

W CK TORUS w Zawierciu trwa nabór do Szkoły Medycznej na kierunek Terapeuta Zajęciowy, lubisz ludzi, chcesz się nauczyć rękodzieła, malowania na szkle origami i wiele innych artystycznych rzeczy. Masz w sobie dużo empatii ZAPRASZAMY
Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: tryb stacjonarny, wieczorowo – weekendowy
Terapeuta zajęciowy ma za zadanie aktywizować i motywować swoich podopiecznych/pacjentów poprzez zastosowanie różnych form, technik i metod terapii zajęciowej. Metody te są niezbędne w procesie rehabilitacji kompleksowej w celu poprawienia jego funkcjonowania biologicznego, psychicznego. Terapeuta powinien być mile usposobiony i zawsze otwarty na pomaganie innym w rozwiązaniu najtrudniejszych problemów.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent tego kierunku, powinien bez problemu znaleźć pracę w:
• zakładach pracy chronionej,
• świetlicach terapeutycznych,
• zakładach opiekuńczo – leczniczych,
• szkołach specjalnych,
• warsztatach terapii zajęciowej,
• zakładach pomocy społecznej,
• oddziałach psychiatrycznych,
• poradniach psychologicznych,
• hospicjach,
• w oddziałach szpitalnych,
• sanatoriach,
• klubach seniora.
JAKIE PREDYSPOZYCJE SĄ WSKAZANE I JAK BĘDZIESZ PRACOWAĆ
Przeważnie jest to praca indywidualna, ale polegająca na szerokiej współpracy z lekarzami. Zawód ten niesie za sobą, wiele zróżnicowań, od motywowania pacjentów do leczenia i rehabilitacji po rozwiązywanie trudnych sytuacji społecznych. Terapeuta powinien mieć takie cechy jak: empatia, komunikatywność, spostrzegawczość, umiejętności manualne, szybkie i trafne ocenianie sytuacji bieżącej.
WARUNKI WYKONYWANIA PRACY
Przeważnie jest to 8 godzin pracy w pozycji stojącej lub w ruchu, w pomieszczeniach szpitalnych, w warsztatach do zajęć, salach gimnastycznych, oraz na otwartej przestrzeni z odpowiednio przygotowanymi stanowiskami do różnego rodzaju terapii. W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:
• nawiązywać kontakt interpersonalny,
• rozpoznawać i diagnozować potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego,
• planować indywidualną i grupową terapię zajęciową,
• prowadzić terapię zajęciową różnymi metodami i technikami,
• przeprowadzać wywiad z podopiecznym, jego rodziną, opiekunem prawnym oraz innymi osobami znaczącymi dla podopiecznego,
• motywować podopiecznego do rozwijania zainteresowań w celu podwyższenia kompetencji społecznych,
• prowadzić dokumentację, opracowywać kwestionariusze, arkusze, karty informacyjne oraz inne narzędzia do oceny efektów pracy z podopiecznym,
• udzielać pierwszej pomocy,
• oceniać sytuację zdrowotną pacjenta,
• postępować zgodnie z zasadami etyki.
Zapraszamy do sekretariatu:
Zawiercie ul. Leśna 6a
w godzinach 9:00 - 17:00
tel: 32 307 84 32

Jesteś na profilu Centrum Kształcenia TORUS - stronie mieszkańca miasta Zawiercie. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj