8. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
[3/21]

8. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Na miejscu 9. w woj. śląskim Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - w rankingu ogólnopolskim uczelnia zajęła miejsce 61-70 (w 6. dziesiątce).

Miejsce w ogólnopolskim Rankingu Uczelni Akademickich w poprzednich latach:
2018 - 71-80
2017 - 80+
2016 - 80+
2015 - –
2014 - –

reklama